: پروژه پاسگاه دریایی
وضعیت پروژه : خاتمه یافته
: 1383/3/25
این شناور جهت استراحت پرسنل نیروی انتظامی توسط شرکت کشتی سازی اروندان طراحی و ساخته شده است.
: پروژه ساخت شناور گشتی تشریفاتی (VIP)
وضعیت پروژه : خاتمه یافته
: 1387/7/10
این شناور جهت تشریفات اداری و گشت در منطقه خلیج فارس توسط شرکت کشتی سازی اروندان ساخته شده است.
: لندینگ کرافت 1000 تنی
وضعیت پروژه : خاتمه یافته
: 1389/5/3
شناور لندینگ کرافت 730 ،1000 و 1500 تنی جهت حمل انواع بار می باشد که توسط شرکت کشتی سازی اروندان طراحی و ساخته شده است.